НОВИНИ

/НОВИНИ

Легализиран превод

By |юни 22nd, 2015|

Преводът се извършва от заклет преводач върху специална бланка с отличителните за фирмата знаци. Поставя се подпис и печат с които се удостоверяват истинността на […]

Превод на интернет страница

By |юни 22nd, 2015|

Превод на уеб сайт – може да бъде взет от вече съществуващ сайт или представен под формата на документ. Превода се оформя като документ (файл) […]

Легализация на документи

By |юни 22nd, 2015|

Легализация на документи се извършва, когато се изисква от Вас да представите пред властите на чужда държава лични данни и удостоверения за определени персонални обстоятелства. […]

Преводи на документи

By |юни 22nd, 2015|

Нашите преводачи обработват ежедневно всякакви видове документи – договори от всякакво естество, завещания, свидетелство за брак и раждане, постановления за развод, документи за лизинг, патентни […]