ПРЕВОДИ

Независимо дали Вашият документ е под 10 думи или над 10000, “ПРЕВЕДИ.БГ” Ви осигурява бърз и точен превод от квалифицирани преводачи. Документите могат да бъдат от всякакво естество, включително, доклади, есета и уеб страници, включващи определена област на работа (например правни и технически документи).

Ние сме в състояние да преведем на и от почти всички езици, благодарение на нашата мрежа от висококвалифицирани преводачи.

Ние специализираме в преводите на дори най-сложните технически документи. Нашата гама от експертни познания включва наръчници, книги, договори, системни изисквания и спецификации, таблици с данни, научни статии, медицинска документация, бизнес кореспонденция, софтуер и др.

ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

Нашите преводачи обработват ежедневно всякакви видове документи – договори от всякакво естество, завещания, свидетелство за брак и раждане, постановления за развод, документи за лизинг, патентни заявления, медицински свидетелства и много други. След като вашият преведен документът е готов, той може да бъде легализиран за национална и международна употреба.

ЛЕГАЛИЗИРАН ПРЕВОД

Преводът се извършва от заклет преводач върху специална бланка с отличителните за фирмата знаци. Поставя се подпис и печат с които се удостоверяват истинността на направения превод. Всеки един преводач е подписал клетвена декларация и е зачислен към МВнР с оторизация да извършва официални преводи.

Следваща стъпка е задължителната заверка от съответните държавни институции и легализация от отдел „Консулски” към МВнР като последна инстанция.

Тогава когато преводът се извършва от заклет преводач без заверка на други инстанции се нарича „легален превод”.

ПРЕВОД НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

Превод на уеб сайт – може да бъде взет от вече съществуващ сайт или представен под формата на документ. Превода се оформя като документ (файл) за да улесните Вашият уебсайт дизайнер или програмист. По този начин Вие сте сигурни, че спецификата на превода се отнася в контекст и са спазени всички изисквания. Ние се грижим дори за най-малките детайли, които често се пропускат при извършване на подобен тип преводи.

ПРОВЕРКА НА ПРЕВОДА

Ако имате вече направен превод на документ и желаете неговата форма да бъде „легална” (подписан и подпечатан на фирмена бланка със заклет преводач) тази услуга ще Ви спести време и средства.