Нашите преводачи обработват ежедневно всякакви видове документи – договори от всякакво естество, завещания, свидетелство за брак и раждане, постановления за развод, документи за лизинг, патентни заявления, медицински свидетелства и много други. След като вашият преведен документът е готов, той може да бъде легализиран за национална и международна употреба.