Легализация на документи се извършва, когато се изисква от Вас да представите пред властите на чужда държава лични данни и удостоверения за определени персонални обстоятелства. Когато искате да реализирате натурализация на придобит в чужбина документ, като например свидетелство за сключен брак или придобит образователен ценз или друг вид лични данни, легализирането на този документ в България е задължително.